Er du fagperson eller boligeier? Ønsker du mer informasjon om SFA-produkter? Enten det er for installasjon, for å hjelpe med å velge et produkt eller for å få ytelseserklæring for ditt/dine SFA-produkt(er), vennligst last ned dokumentasjonen du behøver:   

 Hefter

 Installasjonshåndbøker

 DOP 

Forstå våre dokumenter

DoP

Fra 1. juli 2013 etablerte Construction Product Regulation (CPR) et nytt krav for byggevaremarkedet, kalt Declaration of Performance (DoP/ytelseserklæring). Dette dokumentet gir forbrukere enkel tilgang til informasjon om ytelse for byggevarer, noe som er tilfelle for SFA-produkter.DoP har en nøkkelrolle i CPR. Den gir informasjon om ytelsen til et produkt. Hvert byggevareprodukt som dekkes av en europeisk harmonisert standard eller som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for må ha denne erklæringen og må være CE-merket. Dette hjelper med å øke åpenhet og bedrer funksjonen for det indre markedet.

Heftene

Hefter er brosjyrer som inneholder all nødvendig informasjon fra innkjøp, transport, installasjon og oppstart til vedlikehold.Hoveddelene i dette dokumentet er som følger:

  1. Sikkerhet
  2. Transport / Midlertidig lagring / Retur / Kassering
  3. Produktbeskrivelse
  4. Installering / Utlegging
  5. Oppstart / Nedstenging
  6. Drift
  7. Vedlikehold
  8. Hendelser: årsaker og løsninger

Saniflo som kan tilpasses bak et toalett

Komplett Saniflo med keramikk

Husholdningspumper (bad, kjøkken, etc.)

Kondensatpumper for klimaanlegg

Sanicondens Clim Mini S

Kondensatpumper for kjeler

Kjellerpumper

Stående løfteutstyr

Løft pumper