Kondensatpumper for klimaanlegg

Klimaanlegg genererer kondensat som kan måtte samles opp så den kan fjernes diskret.

Saniflo tilbyr et utvalg stille og høytytende løsninger for fjerning av kondensat fra klimaanlegg med effekt fra 8 kW. 

Kondensatpumper for klimaanlegg

Sortere etter

Install

Utstyr å koble til

Alternativer

Sanicondens Pro

Sanicondens Pro

Sanicondens Pro er en pumpe for tømming av kondensvann fra vannbereder,...
  • Gasskjele
  • Klimaanlegg
Sanicondens Eco

Sanicondens Eco

Sanincondens Eco er en pumpe for tømming av kondensvann fra vann- beredere,...
  • Gasskjele
  • Klimaanlegg

Klimaanlegg er et perfekt hjelpemiddel mot varmen.  For at ditt klimaanlegg skal fungere optimalt må du drenere all kondensat.

Hvorfor produserer klimaanlegget kondensat?

Varm luft som passerer gjennom klimaanlegget skaper damp, denne dampen blir til væske og restene kalles kondensat. Denne væsken er giftig og må dreneres fra systemet. Lokale forskrifter forbyr tømming av kondensat i avløpsvann og derfor må det installeres et pumpesystem som eliminerer denne væsken.

Fjerning av kondensat fra klimaanlegget: tre løsninger

Vårt produktutvalg tilbyr tre pumpesystemer for ditt klimaanlegg:

Sanicondens Clim Deco er en pumpe for pumping av kondensat fra veggmonterte klimaanlegg. Den fine designet gjør den diskret."

Sanicondens Clim Mini S er en liten pumpe som enkelt integreres i ditt veggmonterte klimaanlegg. Stille, den virker i to trinn: først samles kondensatene i detektoren og deretter tømmes de med en sugepumpe.

Sanicondens Clim Pack S er en nett løsning som kommer i form av et lettmontert sett som inneholder Sanicondens Clim Mini S pumpe, sammen med kanaler. Denne pakken kombinerer funksjonalitet, stillhet og smart design. 

Alle disse løsningene er enkle å installere.

Levert med en nummerert og skjematisk illustrert bruksanvisning, du kan enkelt integrere den i ditt veggmonterte klimaanlegg. Du kan se funksjonene for kondensatdreneringssystemet på nettsiden.