SANICOMPACT

Komfortabel, pålitelig og moderne designet. Saniflos milltoaletter er laget av ekte porselen og har en høyverdig møllepumpe bygget inn i. Med en mølletoalett arrangerer du et toalett på et øyeblikk, hvor som helst i huset, i rom som ikke har en eksisterende drenering eller der det ikke er mulig å bruke tyngdekraftens dreneringsløsning. Ingen gjenoppbygging, det eneste som trengs er strømuttak og vannforbindelse.

SANICOMPACT

Sortere etter

Install

Utstyr å koble til

Alternativer