Forlenge garantien

Hvis du registrerer garantien din, kan du få opp til tre år lengre garantiperiode!

 

Du trenger ikke å gjøre annet enn å fylle ut skjemaet nedenfor, det tar bare noen minutter.

Garantiutvidelsen gjelder bare for produkter som er installert av en profesjonell montør. (Du må fylle ut organisasjonsnummeret til montøren din.)

Du har en frist på tre måneder fra kjøpsdatoen for å registrere deg.

Følgende produkter er dekket av en garantiforlengelse på opptil 5 år:

SANIFLO UP, SANITOP UP, SANIPRO UP, SANIPACK PRO UP, SANIDOUCHE +, SANIVITE +, SANISPEED +. Andre produkter er dekket av en 2 års garanti.

Du får en e-post som bekrefter at garantien er registrert.

Navn og adresse

Identifisering av produktet ditt

Du finner serienummeret på etiketten som er klistret på apparatet.

insert_invitation
insert_invitation

Montøren din

Opplysninger om produktet ditt