Spørsmål og svar

 

Montering

 

Kan man montere en Sanibroyeur når man har septiktank?

En septiktank er ikke noe hinder for å montere ei SFA klosettkvern. Klosettkverna behandler substansene bare mekanisk (kverning og trykk), aldri kjemisk. Derfor er den forenlig med en septiktank.

Hva slags materiale skal det brukes til avløpsrørsystemet?

Til avløpsrørene kan det brukes klassiske PVC-rør.

Hva er diameteren på avløpsrørene?

En av de største fordelene ved kvernene og pumpene til SFA er at de kan ha svært liten avløpsdiameter (fra 22 til 32 mm for de fleste produkter – visse store pumper som f.eks. Sanicubic eller SANIFOS har avløp på DN50 og DN100), og dette letter installeringsarbeidet betydelig.

Den anbefalte avløpsdiameteren varierer med apparatet. Opplysninger om de best egnede avløpsdiametrene finnes på de forskjellige produktsidene.

Hva er det minste vanntrykket som kreves for å bruke en Sanicompact?

For å kunne montere en SANICOMPACT kreves det et minimumstrykk i vanntilførselen på 1,7 bar. Hvis trykket i vanntilførselen er mindre, anbefaler vi å montere en tradisjonell klosettskål og deretter ei fleksibel klosettpumpe av typen Sanibroyeur, Sanibroyeur Pro eller liknende bak det tradisjonelle toalettet.

Hvordan monterer man en Sanidouche ?

Sanidouche er ei pumpe som gjør det mulig å lede bort avløpsvann fra en dusj eller en vask. For at apparatet skal kunne fungere godt, må aksen til utløpsrøret fra dusjavløpet være minst 8 cm fra gulvet. Hvis den er lavere, kan vannet renne tilbake i bunnkaret. Vi anbefaler også at du monterer en tilbakeslagsventil på avløpet til de andre sanitærapparatene som er koblet til Sanidouche (for eksempel til avløpet på en vask). For mer informasjon kan du laste ned bruksanvisningen til dette apparatet fra produktsida eller kontakte teknisk kundeservice på tlf. +33 1 44 82 25 55. Åpningstider er mandag til fredag 08.30–12.15 og 13.45 til 17.30.

Hvor befinner vanntanken seg på en Sanicompact?

Alle SANICOMPACT-modellene tilføres vann gjennom en magnetventil. Det er altså ikke noen tank. Vannmengden som brukes per syklus er 1,8–3 eller 3,8–5 liter avhengig av SANICOMPACT-modell. Trykket på vanntilførselen må være på minimum 1,7 bar for å sikre god skylling av SANICOMPACT.

 

Bruk / Funksjon

 

Hva er lovkravene til avløp fra apparater utstyrt med klosettkvernsystem?

Loven krever at apparater utstyrt med et klosettkvernsystem tømmes ut i kloakksystemet (svartvann). Derimot er det nok med ei enkel pumpe for å lede vannet bort fra spillvannsystemet (gråvann).

Ellers må avløpsrøret til klosettpumpa med kvern kobles direkte til hovedkloakken.

Hva slags vedlikehold er nødvendig for Sanibroyeur?

Klosettkvena krever ikke noe bestemt vedlikehold, men for å sikre at den fungerer godt og påltelig i mange år, anbefaler vi å rengjøre og avkalke den jevnlig.

SFA har utviklet et spesialmiddel til SANIBROYEUR for å fjerne kalk samtidig som de indre delene av apparatet beskyttes. Hvor ofte det må brukes kommer an på hardhetsgraden til vannet. Hvis du har ei fleksibel klosettkvern, kan du bruke de tradisjonelle produktene til rengjøring av klosettskåla (det samme gjelder SANICOMPACT-serien). Husk at du ikke må bruke avløpsrens eller andre syreholdige midler som kan skade de indre delene av den fleksible klosettkverna.

Hvor lenge er Sanibroyeur i gang når jeg skyller ned?

Når du skyller ned, utløses det vanligvis to-tre sykluser med en varighet på 1–2 sekunder hver. Hvis apparatet går saktere enn før, kan det hende at gummiflottøren trenger rens/avkalking. Til dette kan du bruke eddik eller fortrinnsvis det spesielle avkalkingsmidlet til SFA for SANIBROYEUR Koble apparatet fra strøm og hell to liter av produktet i klosettskåla. La det virke noen timer, koble til strømmen og skyll ned.

Lager Sanibroyeur støy?

Sanibroyeur Silence støyer ikke mer enn vanlig nedskylling. Lydnivået uttrykt i desibel kan variere avhengig av produktet og især av omgivelsene (om rommet er flislagt eller ikke, størrelse og form på rommet m.m.) Derfor opplyser vi ikke om desibelverdiene til apparatene våre. Den nye stillegående serien gir imidlertid en reduksjon på 10 dB i forhold til den gamle. Det er dessuten viktig å overholde monteringsinstruksjonene for å unngå at lydvibrasjoner forplanter seg (ingen kontakt mellom klosettkverna og veggen, plassering av dempere under beholderen, avstand mellom festene på rørnettet m.m.)

Du kan også velge å plassere et lag med lydisoleriende materiale mellom klosettkverna og gulvet og/eller veggen for bedre lyddemping.

Hvor lang levetid har en Sanibroyeur?

Levetida til en Sanibroyeur er for en stor del avhengig av korrekt montering og bruk. Likevel registrerer vi ofte levetider på rundt 10–15 år med årlig rengjøring/avkalking som eneste vedlikehold samtidig som trykkbrytermembranen må skiftes hvis vannkvaliteten ikke er optimal.

 

Problemløsing

 

Hvor kan jeg finne bruksanvisningen til et SFA-produkt?

Du kan finne bruksanvisningene til apparatene våre direkte på nettstedet www.sfa.fr på hver av produktsidene.

Hvis det dreier seg om et gammelt produkt, kan du lett finne det i delen for fagpersoner ved hjelp av velgeren for bruksanvisninger.

Tilgang til bruksanvisningsvelgeren

Motoren til Sanibroyeur starter ikke.

Sjekk om apparatet er koblet til strøm og at strømforsyningen fungerer korrekt. Et fremmedlegeme blokkerer kanskje apparatet. Du kan eventuelt fjerne fremmedlegemet selv. Ta ut stikkontakten – DETTE ER VIKTIG – før du begynner, deretter løsner du klosettkverna fra klosettskåla. Fjern gjenstanden som hindrer knivene i å rotere med en skrutrekker. Kontakt den nærmeste godkjente reparatøren vår ved alle andre problemer.

Apparatet starter unødig.

Sjekk om sanitærutstyret som er koblet til klosettkverna lekker (skyllesystemet, vannkran osv.) Tilbakeslagsventilen på apparatet kan lekke (den befinner seg i kneet på avløpsrøret fra klosettkverna). Rens i så fall tilbakeslagsventilen eller skift den ut.

Toalettet suger ikke korrekt.

Kontakt teknisk service på tlf. +33 1 44 82 25 55.

 

Garanti / Levering / Pris

 

Hva koster en Sanibroyeur?

SFA er fabrikant og foretar ikke direktesalg. Derfor kan vi ikke informere om offentlige priser. Henvend deg til nærmeste forhandler. Lista finnes på nettstedet vårt: www.sfa.no under «Hvor finner du oss?» »

Finne den nærmeste forhandleren

Hvor lang garantitid er det på SFA-produktene ?

I utgangspunktet dekker garantien på 2 år kostnadene til deler og arbeidskraft, forutsatt korrekt bruk og korrekt montering. Du kan kontakte kundeservice på +33 1 44 82 25 55 kl. 8.30–12.15 og 13.45–17.30 og avtale vilkår for å bytte den defekte delen.

For SANIBEST® PRO, produktene i seriene SANIACCESS®, SANICOMPACT® og SANIPOMPE® (unntatt SANIFLOOR®+ og SANIFLOOR®+Tray) er garantien 3 år (2 år + 1 års utvidelse).

Slik får jeg utvidet garantien

 

Hvor fort leveres SFA-produktene?

SFA er fabrikant og foretar ikke direkte salg til privatpersoner. Derfor kan vi ikke informere om offentlige priser. Du kan kjøpe produktene våre fra to typer distribusjonsnettverk: Grossister innen sanitærutstyr og byggevarehus (NB – produktene varierer med nettverket – avkalkingsmidlet er tilgjengelig i begge nettverkene). De fleste av produktene våre kan leveres innen 48 timer. Vi råder deg imidlertid sterkt til å kontakte den nærmeste forhandleren din, som kanskje har produktet på lager. Gå til forhandlersiden på nettstedet vårt.

Hva er forskjellen mellom produkter som selges i store jernvareforretninger og de som selges av spesialister?

SFA-produkter selges i forskjellige forhandlernettverk. Forbrukerprodukter (som kjøperen kan installere selv) kan fås i store jernvareforretninger. Derimot kan produkter som må installeres av fagfolk bare fås fra spesialforhandlere.