Anerkjennelser

Implementering:

NETTBYRÅ

Nettsidene til SFA er utformet og realisert av nettbyrået 123.

Nettadresse: www.lagence123.com

Netthotell:

OVH

Nettadresse: www.ovh.com

Nettsiden http://www.saniflo.no er redigert av:

SFA

41 bis avenue Bosquet

75007 Paris – Frankrike

Tlf: +33 1 44 82 39 00

Faks.: +33 1 44 82 39 01

Aksjeselskap med kapital € 7 500 000

RCS Paris B 409 966 645

Informasjonssjef: Markedsføringsservice

Opplysningene som registreres på nettsiden er forbeholdt til bruk for selskapet SFA og dets filialer og kan ikke overdras til andre mottakere enn de følgende: selskaper i SFA-gruppen

De juridiske merknadene i dette dokumentet er regulert ved lov nr. 78-17 av 6. januar 1978 om informatikk, filer og friheter og av lov nr. 2004-575 av 21. juni 2004 om tillit til den digitale økonomien.

Nettstedet i sin helhet og elementene det består av (inkludert tekster, hierarkier, programvare, animasjoner, bilder, videoer, illustrasjoner, diagrammer, grafiske representasjoner, logoer, visualer m.m.) er underlagt immaterielle rettigheter (varemerker, åndsverk, patenter, modeller m.m.) som beskyttes av lovverket om immaterielle rettigheter.

SFA har enerett til nettstedet og elementene det består av og er den eneste som er autorisert til å bruke immaterielle rettigheter og tilhørende personopplysningsrettigheter, inkludert varemerker, modeller, patenter, åndsverk, programvare, databaser, tolkninger, bilder av personer, som har opphave i en lisens eller en eksplisitt autorisasjon.

Det er strengt forbudt å bruke hele eller deler av nettstedet, inkludert nedlasting, reprodusering, overføring, gjengivelse eller distribuering til annet enn personlig bruk og ikke-kommersielle formål. Å bryte rettighetene til SFA kan føre til sanksjoner som spesifiseres både i loven om intellektuelle rettigheter og spesielt for brudd på opphavsrett (punkt L. 335-1 ff), varemerkerettigheter (punkt L. 716-1 ff), modellrettigheter (punkt L. 521-1 ff) og patentrettigheter (punkt L. 615-1 ff) samt sivilretten om borgeransvar (punkt 9, punkt 1382 ff).

Linkene på nettstedet kan henvise brukeren til eksterne nettsteder med tilgang og innhold som opphavspersonene til SFA-nettstedet på ingen måte kan ta ansvar for.

I samsvar med Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 kan du be om konsultasjon, endring, sletting av personopplysninger på kontaktsiden eller oppsøke siden «informasjonskapsler og personopplysninger» for å finne ut mer.