SFA, den behandlingsansvarlige  (i det følgende kalt «vi», «oss», «vår»), ønsker å informere deg på en klar og åpen måte om bruken av informasjonskapsler når du besøker nettstedet https://www.saniflo.no/ (i det følgende kalt «Nettstedet»).

1. INNLEDNING 

Når du besøker Nettstedet, kan informasjon i forbindelse med nettlesing fra terminalen din (datamaskin, nettbrett, smarttelefon etc.) registreres i tekstfiler som kalles «informasjonskapsler», som er installerte i nettleseren din. Informasjonskapslene vil brukes til å gjenkjenne nettleseren din i løpet av de aktuelle informasjonskapslenes gyldighetsperiode, og vil sende visse opplysninger tilbake til Nettstedet (for eksempel valg av språk).

Kun utstederen av den aktuelle informasjonskapselen kan antas å ville lese eller endre informasjonen den inneholder.

Det finnes ulike typer informasjonskapsler:

 • øktinformasjonskapsler, som forsvinner så snart du forlater Nettstedet
 • permanente informasjonskapsler, som blir værende på terminalen din til levetiden deres utløper, eller til du sletter dem ved å bruke funksjonene i internettleseren din

I tillegg må man skille mellom informasjonskapsler som er «strengt nødvendige» for at Nettstedet skal fungere riktig, der samtykke fra deg ikke er nødvendig, og informasjonskapsler som «ikke er strengt nødvendige» der ditt samtykke er nødvendig.

Du kan deaktivere informasjonskapsler du har gitt ditt samtykke til, når som helst og kostnadsfritt, ved å bruke deaktiveringsalternativene som er angitt nedenfor.

2. DEFINISJONER 

Personopplysninger: betyr all informasjon tilknyttet en fysisk person som er identifisert eller identifiserbar. En «identifiserbar fysisk person» er en person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, spesielt ved å referere til en identifikator, f.eks. navn, identifikasjonsnummer, stedsdata, en nettbasert identifikator eller én eller flere faktorer som er spesifikke for vedkommendes fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske eller sosiale identitet.

Gjeldende forordninger om beskyttelse av personopplysninger: betyr de europeiske forordningene som gjelder for beskyttelse av personopplysninger. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • de gjeldende europeiske forordningene, spesielt direktiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 fra Europaparlamentet og Rådet angående behandling av personopplysninger og personvern i sektoren for elektronisk kommunikasjon og (EU-)forordning 2016/679 av 27. april 2016 fra Europaparlamentet og Rådet angående beskyttelsen av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og om den frie flyten av slike opplysninger, som opphever direktiv 95/46/EF (personvernforordningen – GDPR)
 • anbefalinger, retningslinjer og vedtak fra tilsynsmyndigheter, spesielt Det europeiske personvernrådet (EDPB)

3. INFORMASJONSKAPSLER BRUKT AV NETTSTEDET VÅRT 

Informasjonskapslene som brukes på Nettstedet er:

 • informasjonskapslene våre
 • informasjonskapsler utplassert av partnere på våre vegne (underleverandører)
 • informasjonskapsler fra tredjepartsselskaper, ansvarlige for behandling, som vi har valgt for å oppnå spesifikke målsetninger 

4. FORMÅL MED INFORMASJONSKAPSLENE SOM BRUKES 

Noen informasjonskapsler, unntatt fra samtykke, er avgjørende for bruken av Nettstedet. Dette er informasjonskapslene vi bruker til å:

 • holde økten din aktiv
 • lagre valgene dine om informasjonskapsler

Visse informasjonskapsler som krever ditt forhåndssamtykke, brukes av Nettstedet vårt for følgende formål:

 • analyse og måling av de besøkende på Nettstedet og forbedring av dets ytelse;
 • tilpassede annonser

5. SAMTYKKE 

5.1 Informasjonskapsler som brukes til strengt nødvendige formål 

I henhold til de gjeldende reglene for beskyttelse av personopplysninger, ber vi ikke om ditt samtykke til å bruke disse informasjonskapslene, siden de er strengt nødvendige for at Nettstedet skal fungere riktig.

5.2 Informasjonskapsler som brukes til formål som ikke er strengt nødvendige 

Vi vil kun lagre eller lese informasjonskapsler som ikke er strengt nødvendige på enheten din og behandle de tilhørende Personopplysningene (eller tillate at partnerne våre gjør det) etter at du har gitt og ikke trukket tilbake samtykket ditt. 

5.3 Hvordan du gir samtykke til informasjonskapsler som ikke er strengt nødvendige 

Når du først besøker Nettstedet vårt, vil du bli bedt om å gi samtykke til informasjonskapsler som ikke er strengt nødvendige. Du kan godta dem alle ved å velge «Godta alle», eller avvise dem ved å velge «Avvis alle».

Du kan også gi et spesifikt samtykke til hvert enkelt formål ved å klikke på koblingen «Administrer preferansene dine».

Når du godtar eller avviser utplassering av informasjonskapsler, plasseres en informasjonskapsel på terminalen din i 6 måneder  for å registrere valget ditt. Hvis du sletter denne informasjonskapselen, vil det ikke lenger være mulig å identifisere om du har godtatt eller avvist bruken av informasjonskapsler. Dermed vil det samme spørsmålet om informasjonskapsler komme opp igjen neste gang du besøker Nettstedet.  

Det presiseres at hvis du ganske enkelt fortsetter navigeringen uten å klikke på et av alternativene som angis i dette Informasjonskapsel-banneret, anses dette som at du avslår å gi samtykke. 

Hvis du ikke gir samtykke til informasjonskapsler som ikke er strengt nødvendige, vil ingen informasjonskapsler utplasseres, og vi vil ikke behandle noen Personopplysninger i tilknytning til dem. 

All bruk av informasjonskapsler eller tilhørende Personopplysninger før du trekker samtykket ditt tilbake, er gyldig og lovlig. 

5.4 Konsekvenser av å avslå / trekke tilbake samtykke til informasjonskapsler 

Hvis du avslår å gi eller trekker tilbake samtykket ditt til bruken av informasjonskapsler som ikke er strengt nødvendige, vil den aktuelle funksjonaliteten eller funksjonene på Nettstedet kanskje ikke fungere riktig, eller ikke fungere i det hele tatt. Din bruk av Nettstedets hovedfunksjoner vil ikke bli berørt. 

Hvis du deaktiverer essensielle informasjonskapsler (eller alle informasjonskapsler) ved å bruke internettleserinnstillingene, vil én eller flere av Nettstedets hovedfunksjoner eller -funksjonaliteter, inkludert de som er utformet for å sikre at du kan besøke det på en trygg og sikker måte, ikke fungere riktig, eller ikke fungere i det hele tatt.

6. ADMINISTRASJON AV INFORMASJONSKAPSLER 

Du kan når som helst administrere og endre bruken av informasjonskapsler som beskrevet i det følgende:

 • direkte på Nettstedet vårt via senteret for preferanseadministrasjon, som du har tilgang til når som helst og på alle Nettstedets sider ved å klikke på «Informasjonskapsel»-koblingen  («Senter for preferanseadministrasjon»); eller
 • når som helst klikke her for å få tilgang til senteret for preferanseadministrasjon på følgende e-postadresse: [email protected]
 • fra internettleseren din; eller
 • fra andre plattformer.

6.1 Ditt senter for preferanseadministrasjon 

Senteret for preferanseadministrasjon er en modul der du kan velge hvilke informasjonskapsler på nettstedet vårt du ønsker å godta eller avvise.

Ved å klikke her  kan du når som helst få tilgang til senteret ditt for preferanseadministrasjon. 

6.2 Internettleser-innstillinger 

Du kan konfigurere internettleseren din på en slik måte at informasjonskapsler lagres på terminalen din eller avvises, enten systematisk eller i henhold til senderen de kommer fra. Du kan også slette informasjonskapsler fra terminalen din regelmessig via internettleseren.

Konfigureringen av hver enkelt internettleser er forskjellig. For eksempel:

Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du innstiller nettleseren din slik at den avviser informasjonskapsler, vil visse funksjoner, sider og områder på Nettstedet som krever bruk av informasjonskapsler ikke være tilgjengelige, og vi påtar oss ikke noe ansvar for dette.

6.3 Andre plattformer 

Flere profesjonelle annonseringsplattformer gir deg også muligheten til å avvise eller godta informasjonskapsler som brukes av deres medlemsselskaper. Disse sentraliserte mekanismene blokkerer ikke visningen av reklame, men forhindrer kun installasjonen av informasjonskapsler som gjør det mulig å tilpasse reklamen til dine interesseområder og adferd.

For eksempel kan du logge på nettstedet www.youronlinechoices.com for å forhindre at disse informasjonskapslene installeres på terminalen din. Dette nettstedet er foreslått av fagfolkene innen nettbasert reklame som er med i gruppen European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA).

Du kan finne ut hvilke selskaper som er registrert på denne plattformen og gir deg muligheten til å avvise eller godta informasjonskapslene de bruker til å tilpasse, i henhold til opplysningene de samler inn, annonsene som kan vises i nettleseren din.

Denne europeiske plattformen deles av hundrevis av fagfolk innen nettbasert reklame, og utgjør et sentralisert grensesnitt som gjør det mulig for deg å angi om du avslår eller godtar informasjonskapsler, som spesifisert ovenfor.

7. BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER 

7.1 Kategorier av Personopplysninger 

I tilknytning til bruken av informasjonskapsler beskrevet ovenfor, kan vi behandle Personopplysninger om deg som behandlingsansvarlig. 

Vi mottar følgende kategorier av Personopplysninger:

 • Informasjonskapseldata fra internettleser: informasjonskapselidentifikatorer, klokkeslett/dato, valgte tjenester/produkter, samtykke og godkjente typer informasjonskapsler
 • Enhetsdata: enhetstype, skjermoppløsning, versjon av operativsystem, nettleservisningskjerne, versjon og grunnleggende innstillinger
 • Loggdata: tidspunkt og varighet av bruken av Nettstedet og søkedata
 • Stedsdata: opplysninger om landet tilgangen skjer fra, slik dette angis av enheten din
 • Adferdsdata: data om bruken din av Nettstedet, som vi kan behandle hvis du besøker eller bruker tredjeparts nettsteder eller applikasjoner til å samarbeide med oss, og data om hvordan du samhandler med innholdet på Nettstedet (slik som besøkte sider, hvorvidt du kommer fra en markedsføringskampanje, klikk på knapper osv.)

7.2 Formålene med behandlingen 

Formålene med disse informasjonskapslene er beskrevet i avsnittet «Formål med informasjonskapslene som brukes».

7.3 Det rettslige grunnlaget for behandlingen 

Behandlingen av Personopplysninger som er samlet inn fra informasjonskapsler, er basert på ditt samtykke. 

Du kan trekke tilbake samtykket når som helst, fra administrasjonsmodulen som er tilgjengelig på alle sidene på Nettstedet eller gjennom denne koblingen . 

Når det gjelder behandlingen av opplysningene dine fra informasjonskapsler som er strengt nødvendige for levering av Nettstedet og driften av dette, er den basert på vår berettigede interesse. 

7.4 Hvor lenge vi oppbevarer Personopplysningene dine 

Informasjonskapsler oppbevares aldri lenger enn nødvendig for å oppnå formålet med informasjonskapselen. Opplysningene som samles inn fra informasjonskapsler oppbevares i maksimalt 25 måneder .

7.5 Mottakere av Personopplysningene dine 

Opplysningene som samles inn av informasjonskapslene som brukes av Nettstedet, vil kommuniseres til vårt autoriserte personale.

7.6 Underleverandører 

Våre tredjeparts tjenesteleverandører, agenter og kontraktører, forretningspartnere, konsernselskaper og andre tredjeparter (i det følgende referert til som «kontraktører») kan motta Personopplysninger relatert til informasjonskapsler direkte fra deg eller fra oss.

Vi utleverer Personopplysningene dine til disse selskapene eller gir dem tilgang til disse opplysningene for formål som er strengt nødvendige for at de skal kunne yte sine tjenester, som beskrevet i punkt 7.2. 

De fleste leverandørene vi bruker er underleverandører som vi har inngått kontrakt med, der denne kontrakten pålegger dem å oppbevare opplysningene dine på en sikker måte og ikke bruke dem til noe som ikke er i samsvar med våre spesifikke instruksjoner. 

For informasjonskapslene som brukes på Nettstedet, bruker vi følgende underleverandører:

 • Google Analytics 

7.7 Liste over selskaper som bruker sporing på Nettstedet vårt 

De tredjeparts informasjonskapslene som er utplassert på Nettstedet, er også avhengige av andre selskaper som er ansvarlige for behandling, nærmere bestemt:

 • Google Ireland Limited (for YouTube)
 • leverandører av annonser og datautvekslingsteknologi (Google DoubleClick)

Disse selskapene kan, hvis du godtar disse informasjonskapslene, behandle Personopplysninger om deg. 

Vi utleverer Personopplysningene dine til disse selskapene eller gir dem innsyn i disse opplysningene for formål som er strengt nødvendige for at de skal kunne yte sine tjenester, som beskrevet i punkt 7.2. 

Der vi utleverer Personopplysningene dine til de ovennevnte selskapene eller gir dem innsyn i dem, kan de utlevere eller overføre opplysningene til andre organisasjoner i henhold til sine retningslinjer for personvern. 

Dette har ingen innvirkning på noen av dine personlige rettigheter i forbindelse med Personopplysningene. Der du ber oss om å korrigere, slette eller begrense behandlingen av Personopplysningene dine, vil vi iverksette tiltak for å oversende denne forespørselen til selskapene vi har delt Personopplysningene dine med.

De ovennevnte selskapenes utstedelse og bruk av disse informasjonskapslene er underlagt deres egne retningslinjer for personvern. For mer informasjon om disse prosessene, kan du se retningslinjene deres for personvern.

7.8 Overføringer av Personopplysninger utenfor Den europeiske union 

Personopplysningene dine relatert til informasjonskapsler kan overføres til utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) hvis du gir oss ditt uttrykkelige samtykke til å gjøre dette, eller hvis vi sørger for egnede sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningene som overføres.

I sammenheng med Google Analytics og/eller bruken av analytiske, markedsførings- eller sosiale nettverk-relaterte informasjonskapsler, kan Personopplysningene dine, etter at du har gitt ditt samtykke, overføres til selskaper basert i USA og lagres på servere som befinner seg i USA. 

Vær oppmerksom på at en slik overføring kan medføre en risiko for behandlingen av Personopplysningene dine på grunn av mangelen på en tilstrekkelighetsbeslutning og egnede sikkerhetstiltak. Spesielt kan overføringen og behandlingen av Personopplysninger av partnerne våre i USA være underlagt overvåkningsprogrammer fra amerikanske offentlige myndigheter, og amerikanske etterretningstjenester eller føderale etterforskere kan få innsyn i Personopplysningene dine. Enkeltpersoner som ikke er fra USA, har ikke de samme mulighetene til å motsette seg overvåkning av de relevante amerikanske myndighetene. Til slutt, USA har ikke én eneste tilsynsmyndighet for databeskyttelse.

Hvis du bruker Nettstedet når du befinner deg utenfor Storbritannia og EØS-området, vil informasjonen din overføres til utenfor disse områdene for å gi deg tilgang til den.

7.9 Dine rettigheter 

Du har rett til å få innsyn i, korrigere og slette opplysningene dine, så vel som rett til å begrense behandling og til dataportabilitet.

Du har også rett til å når som helst, av grunner relatert til din spesifikke situasjon, protestere mot behandlingen av Personopplysninger der det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse.

For mer informasjon, inkludert om hvordan du utøver rettighetene dine, se vår Personvernerklæring .

Forespørsler om utøvelse av rettighetene rettes:

 • til følgende brevpostadresse SANIFLO AB - BOX 797 - 191 27 Sollentuna - Stockholm SWEDEN; eller 
 • til følgende e-postadresse: [email protected]

Du har rett til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten for landet ditt.