Sanineutral

Sanineutral

Sanineutral vil nøytralisere det sure kondensatet fra en kjele før avfallet dreneres bort, og beskytter dermed rør og miljø mot skade. Den fungerer uten pumpe, men kan plasseres i rørsystemet før en Sanicondens Pro eller Eco.

  • Designet for å nøytralisere det sure konsentratet fra en kjele
  • Egnet for kondensering av kjeler opp til 50 kW
  • Utskiftbare nøytraliserende granulatpakker tilgjengelig
  • Enkelt vedlikehold og passer på vegg eller gulv
£ 0,00


Bruk

  • Gasskjele
  • Oljekjele

Sanineutral vil nøytralisere det sure kondensatet fra en kjele før avfallet dreneres bort, og beskytter dermed rør og miljø mot skade. Den fungerer uten pumpe, men kan plasseres i rørsystemet før en Sanicondens Pro eller Sanicondens Eco. Den har to inntak og en tank på 1,2 kg. Den slipper ut gjennom 40 mm rør og innløpsrør er 32 mm for...

Se mer

Teknisk datablad for SANINEUTRAL

Mål: 285 x 103 x 95

Column 0
Bruk Gasskjele, Oljekjele
Alternativer Nøytraliseringssystemer
Antall tilgjengelige innløp 2
Diameteren til det øverste innløpet (kobling følger med) 40/32/28 mm
Diameteren til sideinnløpet (kobling følger med) 40 mm
Min. PH 2.5
Maksimumseffekt for tilhørende gassovn 50 kW
Maksimumseffekt for tilhørende oljeovn 35 kW
Sanineutral

Sanineutral

  • Gasskjele
  • Oljekjele