FAQ

Det er fullt mulig å montere en SFA klosettpumpe selv om du har en septiktank. Klosettpumpen behandler kun materialene mekanisk (kverning og trykk), men aldri kjemisk. Den er derfor kompatibel med en septiktank.

Avløpsrørsystemet kan utføres med klassiske PVC-rør eller kobberrør.

En av de største fordelene ved SFAs klosettpumper og husholdningspumper er at de kan ha en svært liten avløpsdiameter (fra 22 til 32 mm for de fleste produkter, visse store pumper som f.eks. Sanicubic har en avløpsdiameter på 50 mm), og dermed blir arbeidsmengden minimal.Den anbefalte diameteren på avløpet varierer avhengig av apparat. Referer til de forskjellige produktsidene for å finne de best egnede avløpsdiametrene.

Den vertikale delen av et avløp må plasseres så nærme apparatet som mulig, det anbefales med andre ord å starte med den vertikale delen av rørnettet. Hvis du imidlertid begynner med en horisontal del før en vertikal, må ikke denne være mer enn 30 cm lang. Fra det høyeste punktet på avløpet må det være et fall på minimum 1% (på den horisontale strekningen) for å kunne tilslutte hovedavløpet til kloakksystemet. Vi anbefaler deg å montere et rensefilter på det nederste punktet for å lette vedlikeholdet (det gjør det mulig å tømme det vertikale vannrøret ved reparasjon). For å unngå sprut fra vannlås anbefaler vi at du enten monterer en luftventil på det øverste punktet eller øker diamenteren på det horisontale røret etter det øverste punktet.

Minimumstrykket på vanntilførselen for å kunne montere en SANICOMPACT er 1,7 bar. Hvis trykket på vanntilførselen er mindre enn dette, anbefaler vi deg å montere et tradisjonelt toalett, bak dette kan du så montere en tilpasningsbar klosettpumpe av typen Sanibroyeur, Sanibroyeur Pro…

Sanidouche er en pumpe som gjør det mulig å bortlede avløpsann fra en dusj og en vask. For at apparatet skal kunne fungere godt, må midtllinjen for avløpshullet være plassert minimum 8 cm fra gulvet. Hvis denne høyden ikke overholdes, kan vannet renne tilbake i bunnkaret. Vi anbefaler også at du monterer en tilbakeslagsventil på avløpet til de andre sanitærapparatene som er koblet til Sanidouche (for eksempel til avløpet på en vask). For mer informasjon kan du laste ned bruksanvisningen til dette apparatet fra dets produktside eller kontakte vår tekniske kundeservice på tlf. 0810 05 90 02 (lokal takst). Åpningstider er mandag til fredag fra 08.30-12.15 og 13.45 til 17.30.

Vanntilførselen til alle SANICOMPACT-modellene skjer ved hjelp av en elektronisk luke. Det er altså ikke noen tank. Vannmengden som brukes per syklus er 1,8/3 l eller 3,8/5 l avhengig av SANICOMPACT-modell. Trykket på vanntilførselen må være på minimum 1,7 bar for å sikre en god skylling av SANICOMPACT.

Lovgivningen krever at apparater utstyrt med et klosettpumpesystem tømmes ut i kloakksystemet; en enkel husholdningspumpe kan derimot bortlede vannet i spillvannsystemet.For øvrig må avløpsrøret til klosettpumpen med kvern kobles direkte til hovedkloakken.

Klosettpumpen krever ikke noe bestemt vedlikehold, men for å sikre at den fungerer godt og påltelig i mange år, anbefaler vi å rengjøre og avkalke klosettpumpen jevnlig.SFAs spesialmiddel mot kalk til SANIBROYEUR har blitt utviklet for å fjerne kalk samtidig som de indre delene av apparatet beskyttes. Frekvensen på denne handlingen avhenger av vannets hardhet. Hvis du har en tilpasningsbar klosettpumpe, kan du bruke de tradisjonelle produktene til rengjøring av WC-kummen (det samme gjelder SANICOMPACT-serien). Vær imidlertid oppmerksom på ikke å bruke avløpsrens eller andre syreholdige midler som kan skade de indre delene av din tilpasningsbare klosettpumpe.

Et nedspyling utløser vanligvis to-tre sykluser med en varighet på 1-2 sekunder hver. Hvis apparatet går saktere enn før, kan det hende at apparatets flottørsystem i gummi trenger en rengjøring / avkalking. Til dette kan du bruke hvit eddik eller SFAs særlige avkalkingsmiddel til SANIBROYEUR Koble strømmen fra apparatet og hell to liter av produktet i WC-kummen. La det virke noen timer, koble til strømmen og foreta en nedspyling.

Sanibroyeur Silence støyer ikke mer enn en vanlig nedspyling. Lydnivået uttrykt i desibel kan variere avhengig av produktet og især av omgivelsene (flislagt rom eller ei, størrelse og form på rommet…) Derfor opplyser vi ikke desibelverdiene for apparatene våre. Den nye stillegående serien gir imidlertid en reduksjon på 10 dB i forhold til den gamle. Det er dessuten viktig å overholde monteringsinstruksjonene for å unngå at lydvibrasjoner forplanter seg (ingen kontakt mellom klosettpumpen og veggen, plassering av dempere under beholderen, avstand mellom festene på rørnettet…).Du kan også velge å plassere et lag med lydisoleriende materiale mellom klosettpumpen og gulvet og/eller veggen for bedre lyddemping.

Levetiden til en Sanibroyeur avhenger i hovedsak av korrekt montering og bruk. Ikke deso mindre konstaterer vi jevnlig en levetid på omlag 10-15 år med som eneste vedlikehold en årlig rengjøring/avkalking og, avhengig av vannkvaliteten der du bor, utskifting av pressostatmembranen.

Du kan finne bruksanvisningene til apparatene våre direkte på webstedet www.sfa.no i seksjonen Nedlastinger.

Kontroller at apparatet er koblet til strømmen og at strømforsyningen fungerer korrekt. Et fremmedlegeme blokkerer kanskje apparatet. Du kan eventuelt fjerne fremmedlegemet selv. For å gjøre dette, ta ut stikkontakten – DETTE ER VIKTIG – før du intervenerer, og løsne klosettpumpen fra toalettkummen. Ved hjelp av en skrutrekker fjerner du gjenstanden som forhindrer knivene i å rotere. Ved alle andre problemer bes du kontakte vår nærmeste godkjente reparatør.

Kontroller at sanitærapparatene som er koblet til klosettpumpen ikke lekker (nedspylingssystemet, vannkran…). Tilbakeslagsventilen på apparatet kan lekke (plassert i knekket på avløpsrøret fra klosettpumpen); i dette tilfellet, rengjør eller skift ut tilbakeslagsventilen.

Vi råder deg til å kontakte vår tekniske service på tlf. 0810 05 90 02.

SFA er produsent og foretar ikke direktesalg. Vi kan derfor ikke opplyse de gjeldende prisene. Du bes henvende deg til din nærmeste forhandler for å få de relevante opplysningene. Listen finnes på vår webside: ww.sfa.no

Garantien på 2 år dekker kostnadene til deler og arbeidskraft, forutsatt en korrekt bruk og korrekt montering. Du kan kontakte kundeservice på tlf. 0810 05 90 02 (lokal takst) fra kl. 08.30-12.15 og 13.45 til 17.30, for å avtale vilkårene for reparasjon eller erstatning av den defekte delen nærmere.

Da SFA er produsent, foretar vi ikke direkte salg til privatpersoner. Vi kan derfor ikke opplyse de gjeldende prisene. Du kan anskaffe våre produkter fra to typer distribusjonsnettverk: Grossister innen sanitærutstyr og byggevarehus (NB, produktene varierer avhengig av nettverket – avkalkingsmiddelet er tilgjengelig hos begge nettverk). De fleste av produktene våre kan leveres innen 48 timer. Vi råder deg imidlertid sterkt til å kontakte din nærmeste forhandler som kanskje har produktet du søker på lager. Gå til forhandlersiden på vår webside.