Registrering av ditt produkt

For å registrere din garanti, fåu bedre kundeservice og delta i loddtrekningen Min SFA Online garanti, vennligst fyll ut skjemaet.

Trinn 1 : Dine personopplysninger

Trinn 2 : Identifisering av ditt produkt

Du finner serienummeret på etiketten som er klistret på apparatet.

Trinn 3 : Identifisering av din montør


Enregistrement en cours