Hvor kan du finne en reparatør/ montør?

SERVICE PARTNERS 

 

Oslo Pumpeservice AS
Håndverksveien 2    

1405 Langhus

Kjetil Kleven

Tel 22 65 14 00

post@oslopumpeservice.no
www.oslopumpeservice.no

Oslo området

Rørleggermester Øystein Antonsen
Strandgaten 200,
5004 Bergen

Atle Antonsen

Tel 55 90 07 10

post@ror-antonsen.no
www.ror-antonsen.no

 

Bergens området

Rørleggerne Håbesland & Lien AS
Boen 3,
4658 Tveit

Odd Håbesland

Tel 38 03 08 88

odd@hlror.no
Kristiansands området

Trondheim VVS AS
Smistadgrenda 17,
7026 Trondheim

Petter Normann Næss

Tel 404 74 040

petter@TrondheimVVS.no
www.trondheimvvs.no

 

Trondheims området

 

 


Lasting av kartet