Juridiske bemerkninger

Websiden http://www.sfa.no er redigert av :

SFA
8 rue d'Aboukir
75002 Paris – Frankrike
Tlf.: 01 44 82 39 00
Faks: 01 44 82 39 01

Aksjeselskap med en kapital på € 7 500 000

RCS Paris B 409 966 645Webhosting levert av: PRODUWEB

Navn på informasjonssjef: Markedsføringsservice

Opplysningene som registreres på websiden er forbeholdt til bruk for selskapet SFA og dets filialer og kan ikke overdras til andre mottakere enn de følgende: selskaper i SFA-gruppenI overensstemmelse med artiklene 39 og videre i lov nr. 78-17 av 6. januar 1978 om persondatavern, har enhver person rett til å få innsikt og følgelig mulighet for å korrigere eller slette informasjon som angår vedkommende fra Kontakt-siden.