Sanibroyeur-prinsippet

 1. Prinsippet

SANIBROYEUR er en økonomisk og estetisk måte å installere sanitæranlegg på hvor som helst i huset med en minimal arbeidsinnsats. Faktisk gjør en Sanibroyeur det mulig for deg å tømme kloakkvannet fra ditt WC (men også fra badet, avhengig av type klosettpumpe) til kloakksystemet eller septiktanken når intet avløp med fall er mulig. Du kan benytte en Sanibroyeur når avløp med fall er umulig, når toalettene befinner seg langt fra hverandre og/eller under avløpsnivået. Sanibroyeur foretar en findeling (ingen kjemiske produkter) og er derfor fullstendig kompatibel med en septiktank.

2. Monteringsforholdene

For å montere en klosettpumpe, har du bruk for to ting:

  • En stikkontakt

 

  • Et innløp av kaldt vann til WC

Sanibroyeur monteres bak et standard WC med horsisontalt utløp og pumper ut avløpsvannet via et tynt PVC-rør på 22, 28 eller 32 mm i diameter.

Alle apparatene våre er utstyrt med tilbakeslagsventil, noe som forhindrer utidig oppstart av apparatet og fjerner enhver risiko for tilbakestrømming av vann til WC-et eller andre sanitærapparater.